Vaskularni pristup

Venski krvni sudovi mogu predstavljati ulazno mesto za razna medicinska sredstva kao što su centralnovenski kateteri , PICC i portovi.

Za vaskularni pristup se najčešće koriste v.subclavia , v.jugularis , v.cephalica , v.basilica , v.femoralis.

U mogućnosti smo da vam ponudimo centralnovenske katetere za kratkotrajni i dugotrajni hemodijalizni pristup, kao i peritoneumske katetere proizvođača MedComp.

Portovi predstavljaju zatvorene sisteme za kontinuirani pristup venskom sistemu. U našoj ponudi se nalaze port sistemi i igle za port nemačkog proizvođača PakuMed.

Axiostat predstavlja izuzetnu opciju prilikom zatvaranja punkcionog mesta, kao i izuzetno sredstvo za ubrzavanje hemostaze.