Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija predstavlja granu hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti krvnih sudova, kao jedan od najzastupljenijih oboljenja kod pacijenata.

Oboljenja krvnih sudova se mogu zbrinjavati konzervativnim metodama, kao i hirurškim (operativnom) metodama.

U bolesti krvnih sudova, koje se najčešće javljaju a za čije zbrinjavanje je neophodan hirurški pristup spadaju: proširene vene, stenoza karotidne arterije, akutne ishemije ekstremiteta.

LeMaitre Vascular spada u red vodećih svetskih proizvođača medicinskih sredstava koje se koriste u hirurškom (operativnom) zbrinjavanju bolesti krvnih sudove. Izdvajamo medicinska sredstva koje se nalaze u našoj ponudi: