Neurointervencije

Kod sve većeg broja ljudi se dijagnostifikuju cerebralne aneurizme. Cerebralna aneurizma je abnormalno proširenje krvnog suda u mozgu. Genetsko nasleđe , pol (ženski pol ) , godine starosti , gojaznost , životne navike ( pušenje , oralni kontraceptivi , neke droge ), visok krvni pritisak, povrede glave - mogu dovesti do pojave aneurizme.

Bilo da je reč o rupturi aneurizme ili ne, terapija je neurohirurška ili se primenjuju dostignuća na polju interventne neuroradiologije.

Mikrovaskularno postavljanje klipsa na vrat aneurizme podrazumeva neurohirurški zahvat kod kog se na mestu vrata aneurizme postavlja tanki metalni klips kojim pristisne vrat vrećaste aneurizme i spreči dovod krvi u nju.

Endovaskularna embolizacija je postupak sličan angiogafiji kada se kateterom dođe do aneurizme i u nju se postavi mala metalna spirala-coil , balon ili stent kojim se zaustavi prolazak krvi u aneurizmi i nastaje tromb koji je zatvori.

Na polju neurointervencija , zastupnici smo vodeće kompanije MicroVention koja je vodeći proizvođač proizvoda u oblasti endovaskularnih embolizacija.

Iz širokog spektra proizvoda , izdvajamo:

KOJLOVI OD PLATINE:

MicroPlex Complex Coils

MicroPlex Complex Coils

MicroPlex Cosmos Coils

MicroPlex Cosmos Coils

MicroPlex Helical Coils

MicroPlex Helical Coils

HyperSoft Coil Family

HyperSoft Coil Family

VFC Versatile Range Coils

VFC Versatile Range Coils

HIDROGEL COILS:

HydroFrame

HydroFrame

SISTEM ZA OTPUŠTANJE SPIRALA ZA EMBOLIZACIJU:

V-Grip Detachment Controler

V-Grip Detachment Controler

ACCESS PRODUCTS – PROIZVODI ZA PRISTUP :

Chaperon Guiding Catheter System – Vodič kateter

Chaperon Guiding Catheter System

Traxcess Guidewire – Žica vodič

Traxcess Guidewire – Žica vodič

Headway Microcatheter – Mikrokateter

Headway Microcatheter – Mikrokateter

Sofia Distal Access Catheter – Kateter uvodnik

Sofia Distal Access Catheter – Kateter uvodnik

Scepter C Occlusion Balloon Catheter

Scepter C Occlusion Balloon Catheter

INTRALUMINALNA SREDSTVA:

LVIS Intraluminal Support Device

LVIS Intraluminal Support Device

Flow-Diverter:

LVIS Intraluminal Support Device

FRED Flow Re-Direction Endoluminal Device

Tečna embolizacija:

PHIL Liquid Embolic System

PHIL Liquid Embolic System

Mehanička intrakranijalna tromboembolektomija:

ERIC Retrievel System

ERIC Retrievel System