Kardiohirurgija

Kardiohirurgija je oblast hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti srca, koje su najučestalije bolesti modernog doba.

Kako kardiohirurgija svakim danom sve više napreduje i daje odlične rezultate u lečenju obolelih, naša kompanija se trudi da prati najnovije metode lečenja i ponudi našim pacijentima najsavremenija sredstva koje se koriste širom sveta.

Zastupnici smo kompanije CardiaMed, i možemo vam ponuditi sledeći proizvod: