GEM S.r.l. je italijanska kompanija koja postoji već više od dvadeset godina, a bavi se proizvodnjom hirurškog lepka Glubran i sredstava za aplikaciju.

Indikacije za primena lepka u opštoj hirurgiji su mnogobrojne, naročito zbog činjenice da lepak, pored adhezivog ima i hemostatska i bakteriostatska svojstva.

Glubran 2 – sintetski hirurški lepak na bazi cijanoakrilataGlubran Tiss – lepak za kožuSredstva za aplikaciju

Dispensing tip – vrh za nanošenje lepkaGlubran Seal – aplikator za zatvaranje femoralnog pristupaCatheter for laparascopy – kateter za laparoskopiju