Kod sve većeg broja ljudi se dijagnostifikuju cerebralne aneurizme. Cerebralna aneurizma je abnormalno proširenje krvnog suda u mozgu. Genetsko nasleđe , pol (ženski pol ) , godine starosti , gojaznost , životne navike ( pušenje , oralni kontraceptivi , neke droge ), visok krvni pritisak, povrede glave - mogu dovesti do pojave aneurizme.

Bilo da je reč o rupturi aneurizme ili ne, terapija je neurohirurška ili se primenjuju dostignuća na polju interventne neuroradiologije.

Mikrovaskularno postavljanje klipsa na vrat aneurizme podrazumeva neurohirurški zahvat kod kog se na mestu vrata aneurizme postavlja tanki metalni klips kojim pristisne vrat vrećaste aneurizme i spreči dovod krvi u nju.

Endovaskularna embolizacija je postupak sličan angiogafiji kada se kateterom dođe do aneurizme i u nju se postavi mala metalna spirala-coil , balon ili stent kojim se zaustavi prolazak krvi u aneurizmi i nastaje tromb koji je zatvori.

Na polju neurointervencija , zastupnici smo vodeće kompanije MicroVention koja je vodeći proizvođač proizvoda u oblasti endovaskularnih ambolizacija.

Iz širokog spektra proizvoda , izdvajamo:

KOJLOVI OD PLATINE:

VFC Versatile Range CoilsHYDROGEL COILS:

HydroFrameSISTEM ZA OTPUŠTANJE SPIRALA ZA EMBOLIZACIJU :

V-Grip Detachment Controller

ACCESS PRODUCTS - PROIZVODI ZA PRISTUP:

INTRALUMINALNA SREDSTVA: