U cilju postavljanja što preciznije dijagnoze , u mogućnosti smo da vam ponudimo igle za biopsiju proizvođača COOK Medical.

Quick – Core Biopsy Needle - za biopsiju mekih tkivaChiba Biopsy Needle - za aspiracionu biopsijuTrocar Needle – igla za pristup i biopsiju mekih tkivaFranseen Lung Biopsy Needle – za biopsiju plućaGreene Biopsy Needle – za aspiracionu biopsiju plućaTurner Biopsy Needle – za aspiracionu biopsiju