Aneurizma je lokalizovano, trajno proširenje arterije, koje ima za bar 50% širi promer od normalnog krvnog suda. Može se javiti na bilo kom krvnom sudu, ali najčešća lokalizacija je infrarenalna aorta.

S obzirom na to da su komplikacije aneurizme izvesne i vrlo često smrtonosne, neophodno je lečiti aneurizmu, bilo klasičnom metodom (tzv. otvorenom hirurgijom) bilo endovaskularnom reparacijom.

Endovaskularni tretman aneurizme podrazumeva pristup aneurizmi preko arterija na preponi (a.femoralis) i postavljanje stent grafta koji sprečava dalje punjenje aneurizme i obezbeđuje normalna protok krvi . Ove procedure su minimalno invazivne pa je post-operativni tok kraći i brži.

Cook Medical je jedna od vodećih kompanija na polju endovaskularih stent graftova. Pored standardnih, abdominalnih (Zenith Flex, Zenith LP ) i torakalnih ( Zenith TX2, Zenith Alpha) stent-graftova, u portfoliu se nalaze i fenestrirani stent graftovi ( Zenith Fenestrated), stent graftovi za „branching“ ( Zenith Branch), za disekciju ( Zenith Dissection )...